O spoločnosti - Orgány spoločnosti


PREDSTAVENSTVO

Ing. Anton Barcík - predseda
Ing. Jozef Mikušinec - člen
Mgr. Peter Hort - člen
Martin Gastinger - člen
Alois Weiherer - člen
   

 


DOZORNÁ RADA

Franz Wallner - predseda
Ing. Viera Rafajová - člen
Anton Malovec - člen

 


VÝKONNÉ VEDENIE

Ing. Anton Barcík - generálny riaditeľ
Ing. Jozef Mikušinec - výrobno-technický riaditeľ
Mgr. Peter Hort - obchodný riaditeľ
Ing. Mária Kebísková - ekonomický riaditeľ
Ing. Pavel Martauz - riaditeľ kvality a stratégie
Ing. Peter Šumaj - personálny riaditeľ