English Slovenský

Contacts


Address - Považská cementáreň a.s.

Považská cementáreň, a.s.,
Ul. Janka Kráľa,
018 63 Ladce
IČO: 31615716
IČ DPH: SK 2020437232
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo : 248/R
   
Tel: +421 42 4603 111 - informácie
Fax: +421 42 4603 386 - fax
E-mail:

 


CEO department

Tel: +421 42 4603 201 - sekretariát
E-mail: Pavel Kohout, MBA - generálny riaditeľ

 


Sales department

Tel: +421 42 4603 208 - sekretariát
Tel: +421 42 4603 385 - predaj Slovenská republika
Tel: +421 42 4603 276 - predaj zahraničie
E-mail: Mgr, Peter Hort - riaditeľ
E-mail: Objednávky cementu

 


Production department

Tel: +421 42 4603 209 - sekretariát
E-mail: Ing. Jozef Mikušinec - riaditeľ

 


Economic department

Tel: +421 42 4603 207 - sekretariát
E-mail: Ing. Mária Kebísková - riaditeľ
E-mail: Elektronické faktúry

 


Quality and strategy department

Tel: +421 42 4603 203 - sekretariát
E-mail: Ing. Pavel Martauz - riaditeľ

 


Human resources department

Tel: +421 42 4603 207 - sekretariát
E-mail: Ing. Adrián Masarik - riaditeľ

 


LADCE Betón, s.r.o.

LADCE Betón, s.r.o.
Janka Kráľa 601
018 63  Ladce

IČO: 31333389
IČ DPH: SK 2020335878
Spoločnosť zapísaná v obch. reg. Okr. súdu Trenčín Oddiel: Sro, Vložka č.: 35188/R

Web: www.ladcebeton.sk
Konateľ: Ing. Mária Kebísková Tel: +421 42 4603 107
Konateľ: Ing. Jozef Šutara Tel: +421 42 4603 102
Riaditeľ: Ing. Pavol Padych Tel: +421 911 500 389