English Slovenský

sk
1889
2019

130 rokov najvyššej kvality, rodinnej pracovnej atmosféry, spoločenskej a environmentálnej zodpovednosti.

1889
2017

Získanie známky "Spoľahlivý výrobný podnik 2016" za ekonomické zdravie a dobrú platobnú morálku (náročným kritériám vyhovelo len 4,1% podnikov v SR), certifikácia systému manažérstva kvality, systému environmentálneho manažérstva a systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek normy EN ISO 9001:2015, EN ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007, druhé najvyššie objemy výroby a predaja cementov.

1889
2016

Pokračovanie výstavby slinkového sila. Ocenenie spoločnosti známkou najvyššej dôveryhodnosti: AAA. Na vrchu Butkov posvätená kaplnka a krížová cesta.

1889
2015

Realizácia dodávok na veľké infraštruktúrne projekty. Rekordné výkony vo výrobe cementov. Začiatok výstavby slinkového sila.

1889
2013

Vrch Butkov pri Ladcoch predstavuje významnú dominantu na západnom okraji Strážovských vrchov. Od roku 2013 prichádzajú jednotlivci, rodiny, dokonca aj farnosti, aby tu prežili Boží dotyk, našli pokoj a novú silu pre pravé životné hodnoty. Dňa 14. septembra 2013 páter Elias Vella požehnal nový kríž, ktorí je postavený v lome cementárne Ladce.

1889
2008

Rekordná výroba slinku a cementov, prekročenie historického rekordného míľnika 1 000 000 ton vo výrobe a predaji cementu za rok. Ďalší rozvoj betonárskeho programu v dcérskej spoločnosti Ladce Betón, s. r. o. Bratislava – nové betonárne v Nitre, Galante a Tvrdošíne (v roku 2009 aj v Žiari nad Hronom).

1889
2007

Realizácia investičnej úlohy “Valcový cementový mlyn CM 2“.

1889
2006

Rekordná výroba a predaj cementu, prekročenie hranice 900 tisíc ton za rok.

1889
2005

Rekordná výroba a predaj cementu, prekročenie hranice 800 tisíc ton za rok. Zvýšenie kapacity mletia cementu a baliarne, vybudovanie linky na spaľovanie tuhých alternatívnych palív. Udelenie Európskeho patentu za „Spôsob výroby bezchrómového cementu technológiou vyvinutou spoločnosťou Považská cementáreň, a. s. Ladce.

1889
2003

Rekordná výroba a predaj cementu, prekročenie hranice až 700 tisíc ton za rok.

1889
2002

Spaľovanie mäsovokostnej múčky, neskôr uplatnenie technológie Biotrix.

1889
2001

Realizácia investičnej úlohy „Výstavba uhoľného hospodárstva“.

1889
2000

Schválenie „Investičného generelu“ – rozsiahlej prestavby a modernizácie cementárne s cieľom ďalšieho rastu výkonnosti. Začiatok rekonštrukcie výmenníka RP (rekonštrukcia pokračovala postupnými krokmi do roku 2008).

1889
1999

Doplnenie akcionárskych štruktúr o spoločnosti Berger Holding GmbH Passau a Lafarge Betón, s. r. o. Bratislava.

1889
1997

Začiatok výroby betónových zmesí, založenie dcérskej spoločnosti Ladce Betón, s. r. o. Bratislava.

1889
1995

Privatizácia spoločnosti, rozhodujúci vlastník Portlandcement, a. s. Ladce – zamestnanecká spoločnosť.

1889
1990

Odčlenenie závodu Cementáreň Lietavská Lúčka, osamostatnenie a odčlenenie od VHJ CEVA.

1889
1986

Zásadné riešenie najslabšieho článku výroby – lomového hospodárstva (výstavba ciest).

1889
1982

Začiatok spaľovania opotrebovaných pneumatík.

1889
1978

Odčlenenie závodu Vápenka Žirany a pripojenie závodu Cementáreň Lietavská Lúčka.

1889
1977

Nastáva ďalší nárast výroby cementu – prekročenie hranice 600 tisíc ton za rok.

1889
1971

Prekročenie hranice výroby až 400 000 ton cementu za rok.

1889
1969

Uvedenie zmodernizovaného závodu do prevádzky.

1889
1963

Zmena koncepcie výstavby zo šachtových na rotačnú pec;

1889
1950

Nový majiteľ Slovenské cementárne a vápenky, n. p. Cementáreň Ladce (v ďalších rokoch je cementáreň súčasťou Výrobnohospodárskej jednotky cementární a vápeniek na Slovensku, ktoré boli riadené z úrovne generálneho riaditeľstva v Trenčíne. Právne formy spoločnosti sa menili, od roku 1981 to bola forma koncernového podniku).

1889
1939

Značný pokles výroby, novým majiteľom sa stáva Maďarská všeobecná úverová banka. Táto situácia trvala až do roku 1943.

1889
1933

Začiatok výroby hlinitanového cementu pod názvom „Bauxit“.

1889
1926

Inštalácia nových automatických šachtových pecí podľa systému Hauenschild.

1889
1911

Novým majiteľom sa stala Žilinská účastinná spoločnosť na výrobu cementu a vápna „Zsolnauer Zement und Kalkfabrik – Akciengesselschaft“.

1889
1908

Prvé pokusy s automatickou výrobou v Schneiderovej šachtovke (ďalšie pokusy pokračovali v roku 1920).

1889
1895

Továreň zamestnávala približne 500 zamestnancov, najmä z okolia Ladiec. Išlo o prácu s vysokým podielom manuálnej činnosti.

1889
1889

Začiatok výstavby prvej cementárne na území Slovenska na výrobu portlandského cementu v Ladcoch s obchodným názvom „Ledeczer Portland – Zement fabrik des Adolf von Schenk – Ledecz“.