English Slovenský

CEM II/B-S 42,5 N


Vlastnosti:

  • vyznačuje sa vysokými konečnými pevnosťami a rýchlejším nárastom skorých pevností a nižším obsahom trosky než u CEM II/B-S 32,5 R a taktiež pri procese tuhnutia nižším vývinom hydratačného

Použitie:

  • je vhodný prakticky na všetky klasické stavebné práce - betónovanie základov, armovaných plôch, na výrobu tvárnic, preteplovaných betónov, vodostavebných betónov, výrobu transportbetónu, omietok a murovacích cementových mált, veľkoplošné a veľkoobjemové betonáže, betóny proti agresívnym vodám, prípravu betónových zmesí nižších aj vyšších tried
  • nie je vhodný pre práce kde je požadovaný veľmi rýchly nárast pevnosti a vysoká mrazuvzdornosť

Spôsob dodania:

  • voľne ložený - autocisterny, železničné vagóny typu RAJ

  merná
jednotka
požadované hodnoty
EN 197-1
Dosahované hodnoty
v PCLA, a.s., Ladce
Začiatok tuhnutia:   minúta min. 60 212 ± 24
Pevnosť v tlaku: 2 dni N.mm-2 min. 10 21,8 ± 1,4
  28 dní N.mm-2 min. 42,5 – max. 62,5 56,5 ± 2,6
Merný povrch:   m2.kg-1 nepredpisuje 469 ± 14

Vyhlásenie o parametroch výrobku:
Certifikát o nemennosti parametrov:
Karta bezpečnostných údajov::
Výrobkový list:
Rádionuklidy:
Potvrdenie o vykonaní priebežného dohľadu:

Kvalitu cementu dozoruje TSÚS Bratislava. Systém manažmentu kvality sa riadi normou:

Vyrábané cementy zodpovedajú:

EN 197-1 : 2000 - 06 Cement: Zloženie, špecifikácia a kritéria na preukazovanie zhody cementov na všeobecné použitie.

EN 197-2 : 2000 - 06 Cement: Preukazovanie zhody