English Slovenský

O spoločnosti - Duálne vzdelávanie


Kvalita, odbornosť, lojalita a tradícia celoživotného zamestnania pracovníkov sú základnými hodnotami našej spoločnosti. V minulosti bola naša organizácia pevne previazaná s výchovou a vzdelávaním mladých učňov. Preto sme sa rozhodli opäť vstúpiť do systému odborného vzdelávania prostredníctvom praktického vyučovania. Spoločnosť Považská cementáreň je od roku 2019 držiteľom osvedčenia o spôsobilosti poskytovať praktické vyučovanie v systéme duálneho vzdelávania.