English Slovenský

Životné prostredie - Siderox


Považská cementáreň, a. s. vyvinula koncom 90. rokov novú patentovanú ekotechnológiu SIDEROX. SIDEROX upravuje a aktivuje vedľajší produkt na efektívnu redukčnú prísadu do cementu na zníženie vodorozpustného CrVI pod hranicu 2 ppm. Známy cement CHROMATMIN, ocenený viacerými cenami, je výsledkom inovačného prístupu s celospoločenským prínosom ochrany zdravia, najmä pracovníkov v stavebníctve.

O význame tejto investície svedčí aj udelenie európskeho patentu za „Spôsob výroby nízkochrómového cementu technológiou vyvinutou spoločnosťou Považská cementáreň, a.s., Ladce“ v roku 2005. Vďaka vývinu novej technológie nie je spoločnosť priamo závislá na dodávateľoch redukčných prísad a dokáže tak významne znížiť svoje náklady.