English Slovenský

O spoločnosti - Ocenenia a úspechy


Hodnotenie vysokej dôveryhodnosti "AA" - Bisnode Hospodárske noviny

 


 

Ocenenie MINISTERSTVA HOSPODÁRSTVA - Inovatívny čin roka 2017 – Výrobková inovácia TRI TECH

 • v roku 2018

 


  Ocenenie VEĽKÁ CENA SOPK – za uplatňovanie etických princípov v podnikaní

 • v roku 2009

 


CENA JÁNA BAHÝĽA - Úrad priemyselného vlastníctva SR – najhodnotnejšie uznanie vynálezcovskej činnosti na Slovensku

 • v roku 2003 – spôsob likvidácie upravených organických odpadov spaľovaním v cementárenských rotačných peciach
 • v roku 2010 – spôsob zníženia inhibičného účinku P2O5 na tvorbu slinkových fáz

 


Ocenenie ZLATÝ MRAVEC - za firemné odpadové hospodárstvo

 • v roku 2009

 


OCENENIE MINISTRA HOSPODARSTVA SR - „Inovatívny čin roka 2009“

 • v roku 2010 v kategórií „Technologická inovácia“

 


NÁRODNÁ PODNIKATEĽSKÁ CENA za životné prostredie v SR

 • v roku 2007
  • – 2. miesto v kategórii PRODUKT
  • – 3. miesto v kategórii MANAŽÉRSTVO
 • v roku 2009
  • – 1. miesto v kategórii PROCES

   

 


Veľká cena SLOVENSKÉ ZLATO – za prínos pre lepšie podnikateľské prostredie Slovenska

 • v roku 2003
 • v roku 2004

 


SLOVAK GOLD EXCLUSIVE - ocenenie dlhodobých, veľmi dobrých výsledkov v ekonomike a rozvoji spoločnosti

 • v roku 2006
 • v roku 2008
 • v roku 2010

 


Prestížne ocenenie kvality GRAND PRIX SLOVAK GOLD

 • v roku 1999 – najvyššie značky portlandských cementov
 • v roku 2005 – nízkochrómový cement CHROMATMIN
 • v roku 2009 – technológia BIOTRIX

 


Ocenenie kvality certifikátom ochrannej znacky a Zlatou medailou SLOVAK GOLD

 • v roku 1998 – portlandské cementy
 • v roku 2000 – nízkochrómový cement CHROMATMIN
 • v roku 2008 – technológia BIOTRIX

 


NAJLEPŠÍ EXPORTÉR Slovenskej republiky

 • v rokoch 1995, 1996, 1997, 1999, 2004